Yaratıcılık 
İleri Nesil Okullarında
Başlar

Anaokulundan itibaren çift dilli eğitim ile
en üst düzey akademik ve sosyal becerilerle donanmış
21. yüzyıl nesillerini yetiştiriyoruz.
Çünkü geleceğimiz çocuklarımız!

Özel İleri Nesil Okulları

İleri Nesil Okulları Eğitim Yaklaşımı

Course

Yoğun İngilizce Programı

Türk ve yabancı öğretmenler tarafından yürütülen İngilizce programımız ile öğrencilerimizin Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Kriterleri doğrultusunda bağımsız kullanıcı seviyesinde mezun olmaları hedeflenir. Anaokulullarımızda eğitim dili İngilizcedir. Eğitmenlerimizin tamamı English Native Speaker olup alanlarında uzmandır. Çocuklarımız ilkokula geçene dek sadece İngilizce eğitim almaktadırlar. İlkokulda ise öğrencilerimizin çift sınıf öğretmeni vardır. Öğretmenlerimizden biri Türk Milli Eğitiminin zorunlu derslerini veren Türk Sınıf Öğretmenidir. Diğer sınıf öğretmenimiz (Homeroom Taecher) English Language Art, Maths and Science derslerini İngilizce dilinde işleyen English Native Speakerdır. Dili bir araç olarak kullanan İleri Nesil Okullarında öğrenciler, yabancı dil kazanımlarını yaparak ve yaşayarak edinmektedirler.

21. yy Becerilerini Kazandırmaya Yönelik Eğitim Yaklaşımı

İleri Nesil Okulları’nda öğrencilerimizin üst eğitim basamaklarında gereksinim duyacakları akademik donanıma sahip olabilmeleri için, 21. yy becerilerini kazandırmaya yönelik çağdaş öğretim yöntemleriyle hayata geçirilen, teknolojik araçlar ve dijital kaynaklarla zenginleştirilmiş, bireysel farklılıkları gözeten öğrenci merkezli bir eğitim programı uygulanır.

Yaşam Becerileriyle Hayata Hazırlanan Nesiller

İleri Nesil Okulları eğitim yaklaşımımızın gerektirdiği şekilde tasarlanmış yaşam becerileri dersleri ile, öğrencilerimiz, ders içi ve ders dışı ekinliklerle desteklenir. Geleceğin dünyasında ve günlük yaşamlarında gereksinim duyacakları becerilerin kazandırılması hedeflenir. El becerilerini geliştiren çalışmalar, aynı zamanda öğrencilerimizin kendilerini keşfetmelerini sağlar, yaratıcı düşünmeyi ve sorun çözebilme potansiyellerini destekler.

Doğru Rehber Olabilmek İçin Bireysel Takip Sistemi

Öğrencilerimizin güçlü alanlarını keşfetmek; kendilerini tanımalarını ve geliştirmelerini sağlamak; ruhen sağlıklı, özerk, öz benlik algısına sahip bireyler olmalarını desteklemek amacıyla uluslararası etik ilkeler ışığında hem çocuklarımızla hem de velilerimizle düzenli görüşmeler yapılır, çeşitli envanterler uygulanır. Böylece çocuklarımızı daha iyi tanır, onların ihtiyaçlarına yönelik programlar hazırlanır.

21. yy’a Hazır Bireyler

Maker Robotik sistemle çocuklarımızın hem geleneksel ve ileri teknolojileri hem de üreten insan olmanın temel yetkinliklerini öğrenmeleri amaçlanır. Her öğrencinin var olan yeteneklerini, edindiği becerileri öğrendiklerini takibe alıyor, kendini geliştirmesi adına çalışmalar yapılır. Bu sistemle çocuklarımıza ürettikleri fikirleri paylaşmayı, paylaşım ekonomisini, geri dönüşümün değerini, elektronik ve mekanik bilgilerle hayata değer katma becerisini geliştirmek hedeflenir.

Temiz Havada, Sporla, Sanatla, Doğa ile Gelişen Nesiller

Öğrencilerimizin farklı spor dallarıyla tanışmalarına ve yetenekli oldukları alanların farkına vararak kendi tercihleri doğrultusunda belirli spor dallarında ilerlemelerine olanak sağlanır. Böylelikle tüm öğrencilerimizde sporcu disiplini ve ahlakına yönelik farkındalık oluşturulur. Fiziksel gelişim ile, aynı zamanda öğrencilerimizin sosyo -duygusal gelişimleri desteklenir. Sanat derslerimiz ile, öğrencilerimizin, görsel sanat sevgisi ve bilgisine sahip, bakmayı ve görmeyi bilen, estetik değerleri içselleştirmiş, kendisini sanat yoluyla özgürce ifade edebilen, bireysel farklılıkların kendilerini zenginleştirdiğinin bilincinde olan, yeni malzeme ve teknikleri kullanma konusunda meraklı ve cesur, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olmaları amaçlanır.

OKUL TANITIMI VE KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Güçlü Eğitim Kadromuz

Ülkem Çorapçı

Ortaokul Müdürü

Tuba Aksoy Pehlivan

Anaokulu ve İlkokul Müdürü

Başak Gezer

Anaokulu Akademik Danışmanı

Nuray Kara

İlkokul Akademik Danışmanı

OKUL TANITIMI VE KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

İNO Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde randevu ile gerçekleştirdiğimiz bireysel okul tanıtım günlerimiz devam ediyor.
Bireysel randevu için kayıt formumuzu doldurun, sizi arayalım.

Email

info@ino.k12.tr

 

İNO Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu